soa fa eo foana hianao Jesosy...

Publié le par midera

Misy andro hifaliana, ary misy andro hitomaniana hoy ny teny iray ao amin'ny soratra masina,  misy fotoana toa mamiratra sy mitsiky aminao prier.jpgdaholo izay jerenao rehetra , fa misy andro kosa toa manao fijery ratsy anao ddaholo izay jerenao... inona re no anton'izany e???
raha mbola eto an-tany dia tsy maintsy mandalo amin'izany hatrany, soa fa nampanantena ny Tompo fa efa nanomana toerana  vaovao feno fiadanana ho ahy sy ho anao, raha miala ety, hofafana hoy  izy ny ranomaso rehetra,  raha izaho be tomany ity izany dia mba tsy hitomany intsony any !!! hihiii
nanjombona dia nanjombona ny andro androany, mbola tsy nifoha akory dia efa avy be ny orana , maizina tanteraka ny lanitra.Na ny mijery ny andro ratsy fotsiny aza indraindray dia efa toa mahakivy sy mahakamo hanao zavatra.
Toy ny andro ihany dia toa malahelohelo koa aho androany, asa na manembonembona  na maninona fa toa tsy dia nanam-pifaliana.Tsy hanaiky ny hitohy amin'izany anefa aho fa efa nomeny Tompo ahy maimaimpoana izany fifaliany sy fiadanany izany ka hangatahiko aminy izao anio, izao ihany, ary mino aho fa homeny sy haveriny ato anatiko izany, mba tsy hatory miaraka amin'izao alahelo izao aho ka hifoha koa rahampitso mbola halahelo ihany....
Fiadanako hoy izy no nomeko anareo, tsy tahaka ny fanomezan'izao tontolo izao.... fiadanana maharitra mandrakizay!

Omeo ahy Tompo hoe ny fifalianao, Hianao irery ihany no manana ny fifaliana maharitra, ifonako aminao izay rehetra tsy nety nataoko tamin'ity androany ity, nanalavirako Anao sy ny voninahitrao.Inoako sy fantatro fa efa mamela heloka ahy sahady Hianao.Dera sy laza ho Anao irery ihany, Amen

 

 

Publié dans message du jour

Commenter cet article