Felana

Publié le par midera

profil.jpg

Rasolondraibe Felana Rabemanantsoa....
Felana...hafa amin'ny olona rehetra, malemy fanahy, be fitiavana, tia vavaka, tsotra, manana talenta maro, be fanetren-tena ,manana endrika mahavariana sy maha-te hijery hatrany, feno fankatoavana sy fanajana Ilay Ray avo indrindra....Raha miara-miaina aminy hianao dia tonga dia tia azy avy hatrany satria mahafinaritra izy, tsy ny endrika ivelany ihany fa indrindra ny fahatsaram-po ananany, tena hita taratra amin'ny fiainany ny mahaolon'Andriamanitra azy.
Izaho manokana dia nahazo betsaka tamin'izany fitiavany izany nandritra izay fotoana nifaneraserako taminy, tsy amin'ny maha-havako azy, fa aminy maha ''Felana'' azy.Tena marina mihintsy ilay tonon-kirany iray hoe:'' vao tany ambohoka izy dia efa zanaky ny Avo indrindra....'', resy lahatra ny amin'izany aho fa ny tena zanak'Andriamanitra irery ihany no afaka manana fahendrena sy  toetra tsara toy ny ananany.
tsy midera azy akory aho sanatria, fa te hilaza fotsiny aho hoe :''tsara ny Tompo, ary nataony ho tsara tahaka Azy ny zanany, hanandratana avo ny voninahiny.''
Raha te handre santionan'ny hirany hianao, na te hanana fifandraisana aminy, izay inoako handraisanao tombotsoa lehibe ara-panahy indrindra indrindra, izay inoako koa fa hahafaly azy ny hifandray aminao,dia manasa anao aho hitsidika ny tranokalany ao amin'ny:
http://felana.ch/Site/index.html 
http://felana-rr.spaces.live.com/

Commenter cet article