Vavaka

Publié le par midera

Jesosiko, mpanjakako, raiko, rehefa mandinika sy mijery ny ati-lavaka mangitsokitsoka nisy ahy teo aloha aho, mandinika ny fotoana lava nolaniako tany amin'izao tontolo izao, nampahalelovako anao, nitondranao ny mangidy indrindra ,nandosirako ny tavanao, dia torotoro ny fanahiko , raha tsy namindra fo sy niala nenina nitady ahy hianao dia efa very ny fanahiko....asa izay toerana nisy ahy amin'izao.

Na ny teny tsara lahatra indrindra ny mpahay manoratra aza tsy mendrika ny hanambarako ny vidin'ny fahotako naloanao teo amin'ny hazo fijaliana.Na ny androko rehetra sisa aza entiko hanompoana sy hamaliana soa anao , mbola tsy misy dikany mihoatra ny fijaliana nentinao mba hamonjena ahy, mba hanesorana ny fahotako rehetra.

Izao voavonjy aho noho ny fitiavanao, voavidy tamin'ny ranao masina aho, nentinao ny manavesatra ahy rehetra, nomenao ahy  ny fifaliana sy fiadanana mandrakizay ho lovako.

Tsara hianao Jesosy, ary raha mbola velona koa aho dia hanambara ny hatsaranao sy ny fahalebiazan'ny fitiavanao, amin'ireo izay mbola tsy nanandrana izany .Izaho izay efa nihinana sy nandray izany kosa dia mahatsapa fa tsy misy nahafeno ny banga rehetra tato anatiko afatsy Hianao Mpamonjiko , ary ny eo akaikinao no fifaliako lehibe indrindra, ny mihira sy mankalaza Anao no fiadanako ,ny mamisavisa ny asa nataonao no mampijoro ahy sy tanjaka ary rano velona ho ahy.

Tehirizo amin'ny fitiavanao aho Raiko, fonosy ny fanahinao mandrakariva, aoka ho mandako hiaro ahy amin'ny fahalavoana sy ny faharatsiana rehetra hianao.Ny hanao izay mahafaly Anao no antom-pivelomako.

Amen

Tahina Zanakao tena tia anao

Publié dans louanges et adorations

Commenter cet article

Fanja 01/12/2007 01:08

Faly be aho mamaky ny tantaranao satria misy ifandraisana be dia be ny expérience-tsika niaraka @ Jesosy. Marina ny voalazanao hoe EO FOANA NY TOMPO. Fahasoavana rehetra voaraiko hatramin'izay dia porofo mivaingana daholo fa FIDELE à ses promesses foana Io Tompontsika io. Efa nanao ny anjarany Izy tamin'ny nanolorany ny Ainy ho antsika teo ambony hazofijaliana; antsika ny sisa rehetra raha te hahazo Izany Fiainana Izany isika. "Voninahitra ho an'Ny Avo Indrindra ary fiadanana ety ambonin'ny tany ho an'ny olona ankasitrahany". Halelouia!

midera 05/12/2007 15:57

Fanja, misaotra betsaka t@ commentaire nao, mankahery sy mahafaly ahy be ny voalazanao rehetra.afaka omenao mail ve aho dia mifandray @ mail isika?

Tokinao 29/11/2007 15:11

Tsara be re ity blaoginao ity fa mazotoa a!