Miala tsiny!

Publié le par midera

Faly miarahaba antsika namana sy havana rehetra mamangivamgy ahy eto.Voalohany aloha dia misaotra betsaka anao mahatsiaro sy mitsidika, fa izay mahavangivangy hono tian-kavana hoy isika malagasy.Ny fiadanan'Izy Tompo anie ho aminao mandrakariva, izany no vavako sy faniriako ho anao, Amen!
Miala tsiny indrindra aho raha somary varimbariana tao ho ao ka sady tsy nahasoratra mihintsy no tsy afaka nandefa na inona na inona, miandry vohoka izaho io ka efa manomboka vizambizana dia tsy manana faharetana intsony mijanona ela amin'ny zavatra iray.
Fa na izany na tsy izany aza , dia faly foana aho mahita hoe misy mamangivangy matetika.
Ny zavatra azo antoka sy ifikirako ary tiako hozaraina hatrany amintsika hotsarovantsika isa-maraina dia ny hoe raha vao mifoha hianao, na inona havesatrin'ny entanao maly, ny olana nosedrainao omaly,  ny alahelonao, ny fahadisoam-panantenana nahazo anao omaly, ny maraina vaovao horaisinao dia misy fampanantenana vaovao avy amin'Ilay Raintsika , mahatoky sy marina Izy , ary mitàna ny teny nomeny, raha miandrandra Azy isika dia azo antoka fa ho tsara kokoa noho ny omaly ny efa omaniny ho antsika androany sy ampitso.
Dia mazotoa mametraka hatrany ny fiainantsika eo ampelatanany isan'andro ahafahany mandray an-tanana tanteraka ny fiainantsika sy miaro antsika amin'ny ratsy sy ny fitaky satana rehetra.
Tongava soa daholo é!

Publié dans message du jour

Commenter cet article