Hosana any amin'ny avo indrindra

Publié le par midera

6 volana sahady ilay zanako, tsy hitako mihintsy ny nandalovan'izay. Matetika hoany'ny ray aman-dreny, iny 6 volana voalohany iny no tena mazana , tamin'i Hosana tsy hireharehako sanatria fa iderako ny Tompo, tsy hitako ny nandalovan'ny fotoana .... satria tena Jesosy no nandray an-tanana tanteraka ny momba azy, izaho fitaovana fotsiny ihany fa izy no niahy ny antsimpiriany tamin'ny fiainany.

Mbola tsy nahita zaza tsotra , tsy sarotra hoatr'izany aho , ny olona moa dia miteny daholo hoe hendry ity zaza ity ......mitsiky foana izy na atoandro na alina , azo tadiavina ny fotoana itomaniany , rehefa te hatory fotsiny dia izay....

Misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny fikarakaranao ny zanako , ny voninahitra irery dia anao irery ihany.Tsy voavidy vola ny fanomezana nomenay ahy , ny fifaliana azoko avy amin'ny alalan'ny zanako, sambatra mihoatra ny olona rehetra aho manana anao.

Toro-hevitra mahomby omeko anao, raha ray aman-dreny hianao , na mbola mikasa koa ho amin'izany , raha Jesosy no avelanao hitantana tanteraka ny zanakao hatrany ambohoka , dia ho hitanao  fa tsy misy fisahiranana mihintsy avy any aminao, izy no hiahy ny fahasalamany , ny fitaizana azy , ny toetrany , ny zavatra rehetra izay mety ho mavesatra amin'ny fitaizana , ho fahasambarana aminao ny mitaiza ny zanakao satria Jesosy no miahy ny rehetra momba azy.
Commenter cet article