hifaly eo aminao hatrany aho!!!

Publié le par midera

Hihira sy hifaly eo aminao hatrany aho Jesosy satria fantatro fa tia ahy loatra hianao....misaotra fa namaly vavaka ahy hianao, na dia mbola maizina amiko aza ny avoakan'ny ampitso dia azoko antoka ny '' promesse'' nampitondrainao ny mpanomponao omaly nivavaka ho ahy manao hoe:

« Ampy ho anao ny fahasoavako; fa ny heriko. dia tanterahina amin'ny fahalemena. Koa mainka sitrako ny hirehareha amin'ny fahalemeko, mba hitœran'ny herin'i Kristy amiko. » (2 Korintiana 12:9)

sy ny hoe

« Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany, raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. » (Hebreo 6:10)
 
Mandrosoa hatrany fa ampy anareo ny fahasoavany.

AMPY HO AHY SY NY FIANAKAVIAKO NY FAHASOAVANAO! 

                                                                                                          Tahina , zanakao tena tia anao , miandry anao...

Publié dans message du jour

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article